Deori Cwmnïau Meddygol, Gofal lechyd a Gwyddorau Bywyd

 

Tîm rheoli

 

 

Mr Robert Jackson

Rheolwr Arloesi

 robert.jackson@cbtc.co.uk

enquiries@cardiffmedicentre.co.uk

 

 

Mrs Janet Coward
Gweinyddwr y Ganolfan (Prosesau Cyllid a Busnes)

Ymunodd Jan Coward â staff Medicentre Caerdydd yn Hydref 2010, ar ôl bod yn gweithio gyda'r tair canolfan deori a redir gan Canolfan Technoleg Busnes Caerdydd Cyf. Roedd Jan yn gweithio i Camelot plc fel Dirprwy Reolwr cyn hynny.

Mae Jan yn gyfrifol am:

 • Ddarparu gwybodaeth gyllidol a rheolaeth integredig
 • Sicrhau bod prosesau busnes yn defnyddio’r arferion gorau
 • Cydgysylltu a chyflenwyr er mwyn sicrhau caffael am y gwerth gorau
 • Rheoli’r portffolio lesau a thrwyddedau.

Mrs Mair Davies
Gweinyddwr y Ganolfan (Marchnata a Chyswllt Tenantiaid)

Mae Mair Davies wedi bod yn gweithio yng nghanolfan Medicentre Caerdydd ers ei sefydlu ym 1992. Roedd Mair yn gweithio yn y diwydiant hysbysebu cyn hynny ac mae ganddi brofiad uniongyrchol o werthu a marchnata.

Mae Mair yn gyfrifol am:

 • Marchnata Medicentre Caerdydd i ddarpar gleientiaid
 • Codi proffil Medicentre Caerdydd
 • Cysylltu â thenantiaid a thrwyddedai i sicrhau bodlonrwydd cleientiaid
 • Darparu rhaglenni cymorth deori
 
tenantiaid
sut i wneud cais
cyfarwyddiadau

Cyswllt cyflym


Dilyn ein

 • RSS Feed
 • LinkedIn
 • Twitter