Deori Cwmnïau Meddygol, Gofal lechyd a Gwyddorau Bywyd

 

Sut i Wneud Cais

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn denant yn Medicentre Caerdydd, cysylltwch â ni i drefnu cyfarfod wyneb yn wyneb.

Bydd cwmnïau sy'n bodloni’r meini prawf yn cael eu gwahodd i lenwi ffurflen gais a chyflwyno eu cynllun busnes i’w asesu.

Nodwch fod cael eich derbyn i Medicentre Caerdydd yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol Bwrdd Cyd-fenter Medicentre Caerdydd.

Dylai darpar denantiaid fod yn:

 • Cwmnïau newydd
 • Cwmnïau sydd heb ddechrau masnachu eto ond sy’n ysgrifennu cynlluniau busnes
 • Cwmnïau sydd ag elfen gref o dechnoleg ac sy'n canolbwyntio ar eiddo deallusol
 • Cwmnïau sy’n gweithredu yn y sectorau Meddygol, Gofal Iechyd neu Wyddorau Bywyd
 • Cwmnïau sy’n dyheu twf cyflym ac ehangu i farchnadoedd rhyngwladol
 • Cwmnïau sydd am sicrhau cyfalaf menter neu gyllid angylion busnes
 • Cwmnïau sydd â chysylltiadau cyfredol/posibl â'r sector addysg uwch yng Nghaerdydd
 • Cwmnïau sydd â chynllun busnes manwl ar gael neu wrthi'n cael ei baratoi
 • Cwmnïau sy’n awyddus i raddio o Medicentre Caerdydd o fewn 3-5 mlynedd
 • Cwmnïau sy’n cael budd o’n lleoliad, llety a gwasanaethau cysylltiedi
 
tenantiaid
sut i wneud cais
cyfarwyddiadau

Cyswllt cyflym


Dilyn ein

 • RSS Feed
 • LinkedIn
 • Twitter