Deori Cwmnïau Meddygol, Gofal lechyd a Gwyddorau Bywyd

 

Polisi Preifatrwydd

Mae Medicentre Caerdydd wedi creu'r polisi preifatrwydd hwn er mwyn dangos ein hymrwymiad cadarn i breifatrwydd. Mae'r canlynol yn datgelu'r arferion casglu a dosbarthu gwybodaeth ar gyfer y wefan hon:

http://www.cardiffmedicentre.co.uk

Nid yw'r datganiad hwn yn gyfrifol am gysylltiadau o fewn y safle hwn i wefannau eraill.

Gwybodaeth a gasglwn

Nid yw Medicentre Caerdydd yn dal na chadw unrhyw wybodaeth bersonol am unigolion sy'n pori trwy'r wefan, oni bai eich bod yn dewis rhoi eich manylion personol i ni o wirfodd trwy e-bost neu ar ffurflen ar-lein.

Yr hyn a wnawn â gwybodaeth bersonol

Pan fyddwch yn dewis llenwi unrhyw un o'n ffurflenni ar-lein defnyddir y wybodaeth bersonol a ddarparwch i ddarparu'r gwasanaeth(au) a ofynoch amdanynt. Bydd Medicentre Caerdydd yn ymdrechu i ddiogelu eich gwybodaeth a bydd unrhyw ymwadiadau o'r wybodaeth honno yn unol â y Ddeddf Diogelu Data 1998.

Mae Medicentre Caerdydd wedi ymrwymo i gydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data 1998, yn ogystal â hawliau pobl i gyfrinachedd a pharch tuag at breifatrwydd. Byddwn yn ymdrin â'ch gwybodaeth breifat â pharch. Fe'i cedwir yn ddiogel a dim ond y staff hynny â hawl i'w weld, sydd â mynediad iddo. Byddwn yn gwneud ein gorau i gadw gwybodaeth amdanoch yn gywir a diweddar. Pan nad oes angen i ni gadw gwybodaeth amdanoch mwyach, byddwn yn cael gwared ag ef mewn modd diogel.

Gwybodaeth i wella ein gwefan

Ni fydd Medicentre Caerdydd ond yn casglu a chadw'r wybodaeth ganlynol a adnabyddir yn awtomatig : y dyddiad a'r amser, yr IP cychwynnol, y math o system bori a gweithredu a ddefnyddir, URL y dudalen gyfeirio, y gwrthrych a ofynwyd amdano, a statws cwblhau'r cais. Erys ymwelwyr i'n gwefan yn anhysbys gan nad yw'r data a gesglir yn gysylltiedig ag unrhyw wybodaeth bersonol. Bydd yr wybodaeth yn ein caniatáu i asesu poblogrwydd y tudalennau ar y wefan.

Briwsion

Nid yw Medicentre Caerdydd yn gorfodi'r defnyddiwr i adael briwsion ar eu cyfrifiadur. Ni chedwir briwsion ar ein gweinydd.

Hysbysu ynghylch newidiadau

Wrth i Medicentre Caerdydd greu gwasanaethau newydd, efallai bydd hyn yn peri'r angen i addasu'r datganiad preifatrwydd hwn. Pe bai ein polisi preifatrwydd yn newid ar unrhyw adeg yn y dyfodol, bydd yn cael ei bostio ar y dudalen hon.

Ymholiadau

Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â: enquiries@cardiffmedicentre.co.uk.

 
tenantiaid
sut i wneud cais
cyfarwyddiadau

Cyswllt cyflym


Dilyn ein

  • RSS Feed
  • LinkedIn
  • Twitter