Deori Cwmnïau Meddygol, Gofal lechyd a Gwyddorau Bywyd

 

Hygyrchedd

Mae Medicentre Caerdydd yn ymdrechu i sicrhau bod gwefan yn hygyrch ac yn hawdd i bawb ei defnyddio.

Mae cynllun y safle'n cymryd i ystyriaeth defnyddwyr sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg.

Mae hygyrchedd gwefan Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar Ganllawiau ar Hygyrchedd Cynnwys y We 1.0 Consortiwm y We Fyd-Eang (W3C).

Mae cynnal gwefan hygyrch yn broses barhaus ac rydym yn gweithio bob amser i gynnig profiad hwylus i'r defnyddiwr.

Os nad oes modd bodloni'r safonau uchaf o ran hygyrchedd, bydd Medicenrte Caerdydd yn darparu'r wybodaeth mewn fformat hygyrch yn ôl y galw.

Os cewch unrhyw drafferthion wrth ddefnyddio'r wefan neu os bydd gennych unrhyw sylwadau, anfonwch e-bost at: enquiries@cardiffmedicentre.co.uk.

 
tenantiaid
sut i wneud cais
cyfarwyddiadau

Cyswllt cyflym


Dilyn ein

  • RSS Feed
  • LinkedIn
  • Twitter