Deori Cwmnïau Meddygol, Gofal lechyd a Gwyddorau Bywyd

 

Cyfleusterau

Mae Medicentre Caerdydd yn darparu swyddfeydd a labordai o safon uchel gan gynnwys 32 o unedau sy’n mesur rhwng 284 troedfedd sgwâr a 1,045 troedfedd sgwâr. Mae modd llogi desg am bris isel hefyd.

Mae gwasanaethau cymorth cyffredinol Medicentre Caerdydd yn cynnwys derbynfa â staff i dderbyn ymwelwyr a danfoniadau yn ystod oriau swyddfa (08:30 - 17:00 dydd Llun i ddydd Gwener). Mae cyfleusterau parcio preifat a mynedfa â staff diogelwch a reolir ar y safle ac mae systemau diogelwch sain a gweledol (Teledu Cylch Cyfyng) ar waith yn yr adeilad. Mae pob tenant yn gallu cael mynediad i'w hunedau neu ddesgiau, 24 y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae Medicentre Caerdydd hefyd yn cynnig cyfleusterau cynadledda ac ystafelloedd cyfarfod cost isel i bob tenant.

 
tenantiaid
sut i wneud cais
cyfarwyddiadau

Cyswllt cyflym


Dilyn ein

  • RSS Feed
  • LinkedIn
  • Twitter