Deori Cwmnïau Meddygol, Gofal lechyd a Gwyddorau Bywyd

 

Cyfarwyddiadau

Mewn car

O’r Dwyrain:

Gadewch yr M4 ar Gyffordd 29. Ewch ar hyd yr A48(M) sy'n dod yn rhan o'r A48. Ar y bedwaredd allanfa, gyda'r arwydd Ysbyty Athrofaol, ewch ar hyd y ffordd ymadael a throi i’r dde wrth ymyl y goleuadau traffig ar ei phen. Ewch ar draws y bont ac ar y gylchfan, cymerwch yr ail allanfa. Y fynedfa gyda’r arwydd i faes parcio Medicentre Caerdydd yw’r tro cyntaf ar y dde.

O’r Gorllewin:

Gadewch yr M4 at Gyffordd 32. Cymrwch y bedwaredd allanfa oddi ar y gyfnewidfa sy’n dangos arwydd Caerdydd A470 ac ewch ar hyd y ffordd ddeuol. Wrth nesáu at y chweched pâr o oleuadau traffig, symudwch i'r lôn ar y chwith, sydd wedi'i farcio A48, ac ewch ymlaen i'r gylchfan o dan y drosffordd. Ar y gylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf gyda’r arwydd M4 (Dwyrain), Casnewydd ac Ysbyty Athrofaol. Gan gadw i’r chwith, cymerwch y ffordd ymadael gyda’r arwydd Ysbyty Athrofaol. Ar y gyffordd, trowch i’r dde heibio’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys ar yr ochr chwith. Ewch yn syth ymlaen ar y gylchfan gyntaf.  Ar y ail cylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf. Y fynedfa gyda’r arwydd i faes parcio Medicentre Caerdydd yw’r tro cyntaf ar y dde.

Mynd i mewn i Medicentre Caerdydd:

Dewch at y rhwystr a defnyddiwch yr intercom i gysylltu â'r Dderbynfa i gael dod i mewn. Maes parcio preifat yw hwn gyda Theledu Cylch Cyfyng

NODER

Mae Medicentre Caerdydd ar agor rhwng 08:30 ac 17:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Nid yw’n bosibl cael mynediad i’r maes parcio y tu allan i’r oriau hyn.

Hedfan

Y maes awyr agosaf yw Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd. Mae gwasanaeth bws rheolaidd o’r maes awyr i ganol dinas Caerdydd. Mae tacsis hefyd ar gael i’ch cludo’n uniongyrchol i Medicentre Caerdydd.

Ar y Bws

Mae gwasanaethau bws rhwng canol y ddinas ac Athrofa Prifysgol Caerdydd bob 10 munud yn ystod y cyfnodau prysuraf. Mae’r bysus sy'n stopio wrth ymyl Medicentre Caerdydd yn cynnwys:

1, 2, 38, 39, 85, 101 a 102.

Ar y Trên

Yr orsaf drenau agosaf yw Gorsaf Lefel Uchel y Mynydd Bychan. Mae trenau Bargoed yn stopio yma ar y ffordd i orsaf Caerdydd Canolog. Gallwch gerdded i safle Athrofa Prifysgol Caerdydd a Medicentre Caerdydd mewn tua 10 munud .

Mewn Tacsi

Mae safle tacsis yng Ngorsaf Caerdydd Canolog. Cwmnïau tacsis eraill:

  • Cardiff Cabs - 029 20909090
  • Capital Cabs - 029 20777777
  • Delta Taxis - 029 20202020
  • Dragon Taxis - 029 20333333
  • Premier Cars - 029 20565656

Seiclwyr

Mae stondinau beiciau y tu allan i brif fynedfa Medicentre Caerdydd.

Mapiau

Cliciwch yma i weld ein lleoliad ar Google Maps.

Cyfesurynnau Lloeren: N51° 30.3624', W003° 11.1201'

Lledred: 51.506041; Hydred: -3.185336

 
tenantiaid
sut i wneud cais
cyfarwyddiadau

Cyswllt cyflym


Dilyn ein

  • RSS Feed
  • LinkedIn
  • Twitter