Deori Cwmnïau Meddygol, Gofal lechyd a Gwyddorau Bywyd

 

Briffiau Brecwast Busnes Misol

Cynhelir rhaglen o Friffiau Brecwast Busnes Misol yma sy'n caniatáu i denantiaid gymysgu â chwmnïau sy’n cynnig cymorth proffesiynol fel cyfreithwyr, cyfrifwyr, twrnai Eiddo Deallusol, cronfeydd cyfalaf menter a rhwydweithiau angylion busnes. Rhwydweithio dros frecwast sy’n digwydd yn y cyfarfodydd hyn, gyda chyflwyniad byr gan denant neu trwyddedai. Bydd cyflwyniad hirach i ddilyn gan gwmni gwasanaethau proffesiynol allanol sy’n canolbwyntio ar destun o ddiddordeb i gwmnïau technoleg newydd yn gweithredu yn y sectorau Meddygol, Gofal Iechyd neu Wyddorau Bywyd.

Mae'r testunau sydd wedi cael sylw yn y cyfarfodydd hyn yn cynnwys:

 
tenantiaid
sut i wneud cais
cyfarwyddiadau

Cyswllt cyflym


Dilyn ein

  • RSS Feed
  • LinkedIn
  • Twitter